Sme finančná skupina zaoberajúca sa financovaním obchodných transakcií prostredníctvom faktoringu so zameraním na flexibilitu, rýchlosť a profesionalitu.

Vďaka prepracovanému CRO systému financujeme okamžite vaše príležitosti. 24/7. Bez kompromisov.

O NÁS

Vďaka našim dlhoročným skúsenostiam v oblasti risk manažmentu, práva, obchodu a hodnotenia zdravia firiem disponujeme najmodernejšími CRO systémami pre čo najvyššiu rýchlosť hodnotenia klientov. Ponúkame tak bezprecedentnú rýchlosť podania cenovej ponuky klientovi a samotnej realizácie financovania.

FINANCOVANIE POHĽADÁVOK Z OBCHODNÉHO STYKU

Zaoberáme sa financovaním pohľadávok pomocou bezregresného faktoringu, tzn. faktoringu s poistením na dosiahnutie čo najnižších rizík pre všetky zúčastnené strany

PRIEBEŽNÉ HODNOTENIE KLIENTOV

Vďaka prepracovanému systému priebežného hodnotenia CRO garantujeme našim stabilným klientom bezkonkurenčnú rýchlosť vybavenia požiadaviek tak, aby nedochádzalo k ďalším vedľajším nákladom na strane klienta

ODKÚPENIE ISTENÝCH POHĽADÁVOK

V prípade nemožnosti financovania pomocou bezregresného faktoringu z dôvodov administratívnej záťaže ponúkame našim klientom priame odkúpenie zaistených pohľadávok (Od min. 3 000 do max. 2 mil. eur)

SME TU PRE VÁS. NEUSTÁLE.

Pre klientov zaradených do programu priebežného hodnotenia (CRO stage 3) garantujeme v pracovných dňoch 24 hodinovú podporu prideleného administrátora. Bez výnimiek. Bez kompromisov.

Špecializácia na špecifické sektory umožňuje poskytnúť individuálne našim klientom tie najlepšie možnosti financovania a dlhodobej spolupráce.

Disponujeme stabilným, profesionálnym teamom zaisťujúcim komplexný proklientský servis na maximálnej možnej úrovni.

Dôslednosť, starostlivosť a rýchlosť interných procesov, to všetko v konečnom súhrne zaisťuje pre našich klientov najvyššiu možnú rýchlosť realizácie požiadavky na financovanie, a tým realizáciu obchodnej príležitosti. Za všetkých okolností.
IT, FINANCIE, RISK MANAŽMENT
PROFESIONÁLNI ADMINISTRÁTORI
DIGITÁLNA ADMINISTRATÍVA
DIGITÁLNA ADMINISTRATÍVA

47%

VEĽKOOBCHOD

26%

LOGISTIKA

21%

AUTOMOTOTIVE, STROJÁRENSTVO

6%

PRIAME ODKÚPENIE POHĽADÁVOK